Om

Vi är fem tjejer från Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg som ska undersöka hur mikroplaster i haven påverkar djurlivet. Vi vill både sprida information för att minska mängden plast som sprids ut i haven och göra en undersökning om hur djurlivet påverkas. Därför ska vi under en vecka i januari 2017 tillsammans med Lunds Universitet undersöka med hur olika sorters plaster påverkar Daphnia, en sort plankton. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras här på hemsidan för att öka förståelsen kring detta globala miljöproblem.